Mesafeli Satış Sözleşmesi

1 -) TARAFLAR VE KONUSU:

İş bu sözleşme bir tarafta satıcı CROSSCOM EXCLUSIVE TOURS (Bu sözleşmede kısaca ACENTE olarak anılacaktır.) diğer tarafta aşağıda tanımı verilen tüketici arasında yurtiçi ve yurtdışı gezileri satışı ve karşılıklı olarak hakların korunması konularında kanununa uygun bir şekilde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) örnek sözleşmesinden faydalanılarak hazırlanmıştır.

Tüketici
:……………………..………………………………………….………………………. (Bu sözleşmede kısaca TÜKETİCİ olarak anılacaktır.)
Adres
:………………………..………………………………………………………………..
Telefon
:…………………………..……………………………………………………………..

2 -) SÖZLEŞME ŞARTLARI VE BEDELLERİ :

  1. Paket Tur Ödeme Detayları Sözleşme bedelleri, ücret ve masraflar, “Rezervasyon Belgesi” üzerinde işbu sözleşmeye ek olarak belirtilmiştir. Ödemenin; KDV dahil peşin / taksitli satış bedeli, taksit sayısı, Kredi kartı ödemelerinde kur karşılığı, vade farkı, alınan ön ödeme, kalan bakiye gibi tüm detaylar rezervasyon belgesi üzerinde açık ve net bir şekilde belirtilmiş ve tüketici, onayı alınarak bilgilendirilmiştir.
    2. Tura Dahil Olan / Olmayan Hizmetler Rezervasyon belgesi üzerinde, tur ile ilgili sirkülerde fiyata dahil olan tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Dahil olan hizmetler haricindeki tüm hizmetler (belirtilmemiş olsa dahi) ekstra ücretlendirmeye tabidir. Gezilecek ülkeye göre turistlerden alınması gereken vergi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır. Bu durum tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici bildirimden sonra herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönebilir yahut yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirtilen ek sözleşmeyi kabul eder.

3 -) TURUN SÜRESİ / ULAŞIM BİÇİMİ / DURAKLAMA YERLERİ / ÖĞÜN SAYISI / KONAKLAMA BİÇİMİ

Turun Süresi / Ulaşım Biçimi / Konaklama Tipi / Öğün Sayısı ve Diğer Detaylar Satın alınan hizmetin başlangıç ve bitiş süreleri, ulaşım şekli, sınıfı, yeri, nitelikleri (saatleri ve aktarma detayları ile birlikte), konaklama tipi ve alınan yemekler ve diğer tüm detaylar, sözleşme ile birlikte verilen “Rezervasyon Belgesinde” belirtildiği gibidir. Tüketici, bu bilgilerin bulunduğu rezervasyon belgesinin alt kısmına attığı imza ile broşürü incelemiş ilgili tüm detayları okumuş ve kabul etmiştir.

4 -) ÖDEMELER

Paket Tur Kayıt Şartları Tüketici, rezervasyon esnasında, toplam rezervasyon tutarının en az %35’ini ödemesi şartı ile kayıt açılır. Rezervasyon kalan bakiyesi ise, en geç gezi başlangıcından 21 gün önce tamamlanması gerekmektedir. Belirtilen süreler içerisinde ödemelerin tamamlanmaması durumunda, rezervasyon, acente tarafından iptal edilir ve ödenen %35’lik kısım cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. Tüketici şartları bu sözleşme ile kabul etmiş sayılır, iade talep edemez.

5 -) MÜCBİR SEBEPLER

Tura çıkmadan veya tur sırasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev afet, hava şartları, teknik olay ve arızalardan, devletlerarası ilişkilerden doğabilecek değişikliklerden veya gecikmelerden ACENTE sorumlu tutulamaz.

6 -) İPTAL VE DEVİR

6.1 ACENTE gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerleri değiştirebilir. Bu durumda tüketici bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini acenteye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla aşağıdaki seçimlik haklardan birini tüketici kullanabilir:
1. Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.
2. Fiyat farkının tüketiciye iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma.
3. Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme. Sözleşmeden dönülmesi halinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade etmesi zorunludur.
6.2 Acente turun başlamasından 20 gün öncesi olması şartı ile ve tüketiciye yazılı veya kalıcı veri saklayıcı kanalı ile bildirilerek döviz kurunda, yakıt giderlerindeki, liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişiklik olduğu takdirde sözleşme bedelini, bu bedelin %5 oranında olmak üzere artırılabilir. Tüketicinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda, borçlar kanununun temerrüt hükümleri uygulanır. Tüketicinin sözleşme bedelini ödememesi durumunda yasal faiz oranında temerrüt faizi uygulanır.
6.3 Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel kendisine 14 gün içinde iade edilir.
6.4 Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine 14 gün içinde iade edilir. Bunun dışında Paket turun başlamasına 30/15 gün öncesi iptallerde Paket tur bedelinin %65 ini, 14 günden az bir süre kala ise tamamını ödemeyi kabul eder.
6.5 1618 SY. Yasanın12.Maddesi uyarınca, paket tur hizmeti satın aldığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır. (En fazla 1.000 EURO) Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.
6.6 Uçak ulaşımlı tüm paket turlarda iptal ve değişiklikler, ilgili havayolu kuralları dahilindedir.Promosyon turlar dışında kalan diğer tüm turlarda İptal, değişiklik ve iade durumlarında havayolu kuralları geçerlidir.
6.7 Promosyon turlar ve bu turlarda kullanılan uçak biletlerinde iptal ve değişiklik yapılmaz. Promosyon biletler otel rezervasyonu ile birlikte geçerli olduğundan, tur iptali durumunda uçak ve otel rezervasyonları iptal edilemez, toplam ödeme tutarının tamamı katılımcıya fatura edilir. Promosyon turlar tur paketleri içerisinde ayrıca belirtilmiştir.
6.8 Charter (özel) uçuşlarda, 30 gün ve sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, iptal durumunda tur ücretinin tamamı cayma bedeli olarak tüketiciye faturalandırılır.
6.9 Tüketici, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az 7 (yedi) gün önce acenteye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, acenteye karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

7 -) DEĞİŞİKLİKLER

Acente, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, hareket yer ve saatlerini, programda belirtilen standartlara bağlı kalarak, tüketiciye tur başlamadan, en az 48 saat önce bildirmek koşuluyla değiştirebilir. Kayıt esnasında verilen tur programları konaklama ve ulaşımda örnek teşkil eden programlardır. Programda bahsi geçen ekstra gezilerin organizasyonu, rehber inisiyatifinde gerekli şartların sağlanmasına bağlıdır. Misafir, toplam gezi süresindeki gecelemelerin kısaltılmaması, kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder. Özellikle özel uçuşlarda tur öncesi hareket yeri saat ve sefer sayıları değişiklikleri varsa geziden 48 saat öncesine kadar acente tarafından misafirler bilgilendirilir. Bu bilgilendirme öncesi misafirlerin kendi başlarına yapacakları ulaşım ve konaklamalardan doğacak sıkıntılardan acente sorumlu değildir.

8 -) HAREKET SAATLERİ

Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden ACENTE sorumlu değildir. Sözleşmedeki uçak, vapur, tren, otobüs, vb. ulaşım araçlarının hareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce acenteden kontrol edilmelidir. Herhangi bir sebepten dolayı ulaşım araçlarına bağlı olarak veya olmayan sebeplerden değişiklik yapılabilir. Acentemiz tur hareket detaylarını yolculara bildirmekle birlikte yolcularımızda bu detayları öğrenmekle yükümlüdür.

9 -) BAGAJ

9.1 Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan ACENTE sorumlu tutulmaz.
9.2 Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, acentenin ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.
9.3 ACENTE personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½ si kaybolan eşya sahibine ödenir. ACENTE tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin bedeli kadar sorumludur.

10 -) VİZE İŞLEMLERİ

Vize ve pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak acenteye teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri acente tarafından aracı kurum olarak takip edilebilir. Vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifinde olduğundan acentenin vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentenin hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez. Vize alınamamasından dolayı doğacak tur iptalinde iptal şartları uygulanır.

11 -) DİĞER HÜKÜMLER

11.1 Seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. ACENTE bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
11.2 Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini ACENTE yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
11.3 Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
11.4 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici (ler) in ACENTE aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentenin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentenin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını ilanlar ile öğrenmiş, geziye busözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.
11.5 Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentede kalan kopyası arasında çelişki olursa acentede kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.
11.6 Taraflar arasında işbu sözleşmede doğabilecek ihtilaflar halinde İstanbul Ticaret Odası Tahkim Kurulu ve Türsab Tahkim Kurulu ile İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 S.K. ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler, tüzük ve genelgeler ile tebliğ ve çizelgeler; 2034 S.K. IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon Hükümleri ve Uluslararası özel ve resmi sözleşmeleri tatbik olunacaktır. Yukarıdaki sözleşmede bahsi geçen tüm konu ve bilgilendirmeleri okudum broşürü aldım inceledim. Ücret ve masraf dökümünü ayrıca aldım. Alt kısımdaki imzam ile belirtilen şartları diğer tüm katılımcılar adına kabul ederim.

Satıcı
Şirket Adı: CROSSCOM EXCLUSIVE TOURS
Adres: Yıldız Mh. Şahnişin Sk. No: 2/2 34349 Beşiktaş – İstanbul / TÜRKİYE
Telefon: +90 212 225 61 31
E-Mail: [email protected]